AFHOLDT: ÅRSMØDE I CRADLEPEOPLE

Events

Kære medlemmer af CradlePeople,

I inviteres hermed til årsmøde i foreningen.

Tid og sted: Den 8. december kl 18:00-21.00, Vesterbrogade 124, 1620 København V. 

Tilmeld dig venligst her

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Året der gik i CradlePeople
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Kerneaktiviteter fremover
8. Status på medlemskontingenter/donationer
9. Fastlæggelse af møderække
10. Evt.

Vel mødt til CradlePeoples årsmøde