AFHOLDT: “CLOSING THE LOOPS”

Events

Fortrinsvis for virksomheder og organisationer

DAKOFA holder sammen med Københavns Kommune og ISWA en international BEACON konference ”Closing the loops” den 16-17. juni i Carlsbergs Tappehaller i København. CradlePeople deltager med udstillingen “Everyday Upcycling“, der viser de gode eksempler på produkter, der er designet til enten den tekniske eller biologiske cyklus.

Konferencen stiller skarpt på hvordan man opnår lukkede kredsløb for værdifulde råmaterialer, og henvender sig fortrinsvis til virksomheder og organisationer (prisen er 6052,5 kr. for ikke-medlemmer af DAKOFA).

Konferencen har til formål, at bringe nyeste viden og internationale erfaringer til Danmark, som inspiration til bl.a. implementeringen af den danske ressourcestrategi. 

En grundlæggende forandring skal finde sted inden for en generation – for  energi, industri, landbrug, fiskeri, og transportsystemer og i producent-og forbrugeradfærd. Overgangen til et ressourceeffektivt Europa, der skaber arbejdspladser , økonomisk vækst og en bæredygtig fremtid vil kræve en politisk ramme, der belønner cirkulær økonomi.

Den 16. juni handler det overordnet om cirkulær økonomi og strategier for affaldsforebyggelse i Danmark og EU, samt de nyeste erfaringer med zero waste initiativerne i andre europæiske lande. Den 17. juni stilles skarpt på plast, plastreduktion og plastgenanvendelse samt hvordan plastmaterialekredsløbet kan lukkes.

Se programmet her