KLS – CRADLE TO CRADLE TRYKSAGER

Home » KLS – CRADLE TO CRADLE TRYKSAGER

“Trykrevolutionen er startet”. Sådan skriver KLS om deres nye produkt Pureprint® – tryksager, der er Cradle to Cradle certificerede og 100% bionedbrydelige. 

9 ud af 10 aviser og papkasser  i Danmark fremstilles allerede af genbrugsmaterialer. Så vi kan på mange måder godt kalde os verdensmestre i at genbruge pap og papir. Det er rigtigt godt. Men der går desværre stadig mange ressourcer tabt, selv i genbrugsprocessen. Det er nemlig kun papirmassen, der kan genbruges, og den udgør omkring 75 procent af den samlede volumen. Trykfarver og fyldstoffer adskilles fra papirmassen og bliver tilbage efter genbrugsprocessen, som et mere eller mindre giftigt slam. Det vil sige, at ca. 25 procent går til spilde.

KLS har derfor stillet sig selv spørgsmålet, om det overhovedet er bæredygtigt, når kun 75% af en produkt egner sig til genbrug? 

Nej, blev deres konklusion. Det er godt at genbruge, men det er ikke godt nok. I dag bruger vi allerede flere ressourcer end jorden kan nå at genskabe. Vi skal forhindre udtømningen af jordens ressourcer og ikke bare forsinke den ved at genbruge dele af en produkt eller forbruge mindre. Skadelige adfærdsmønstre bliver ikke positive, hvis man blot gør det mindre. 

KLS ville skabe et produkt, der er nyttigt. De har derfor lavet pureprint® by KLS, hvor både papir, trykfarve og hjælpematerialer produceres på en sådan måde, at det kan lade sig gøre at genbruge det hele. Papiret kan komme tilbage i kredsløbet, og restslammen kan bruges som gødning på marker eller til nye træer, der igen kan bruges til papir. Cradle to Cradle tryksagerne kan endda komposteres direkte, eller hvis man brænder dem, kan asken bruges i urtehaven.

Den 4. maj 2015 trykkede tidligere miljøminister Ida Auken på startknappen for den første 100 procent nedbrydelige tryksag. KLS regner med, at det bliver en god forretning, da mange virksomheder allerede har vist interesse for produktet. 

KLS Grafisk Hus har udviklet papirkvalitet, trykfarver og hjælpemidler uden skadelig kemi eller tungmetaller i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Grøn Omstillingsfond og Region Hovedstaden.

Se en lille film om produktet: